Tag Archives: habilidades sociales niños

Talleres de habilidades sociais para nenos e nenas

Chavert Psicología organiza a súa quinta edición de talleres de habilidades sociais para nenos e nenas cunha periodicidade mensual de febreiro a xuño. Os talleres de habilidades sociais para nenos e nenas están deseñados para atender as necesidades dos cativos que teñen dificultades…

Más Información

Chavert Psicología lanza un programa semestral de talleres de habilidades sociales para niños

Chavert Psicología desarrollará en los próximos meses seis talleres de habilidades sociales para niños en su centro de Santiago de Compostela. El objetivo de estas actividades es ayudar a los niños de siete a diez años a superar problemas de comportamiento y dificultades…

Más Información